top of page
מרחיק נחשים

מרחיק נחשים 150 גרם

79.00 ₪מחיר
כולל מע״מ

תכשיר להרחקת נחשים:
הינו תכשיר המיועד ליצירת סביבה המפריעה לפעילות הנחשים  ובכך מרחיקה אותם מהאיזור בו יושם התכשיר.
ניתן להשתמש בסביבות בהן ישנן חפיפה בין פעילות האדם ופעילות הנחשים ובהם: ביתי מגורים, גני ילדים, בריכות שחיה, פרגולות בגינות, מחסנים וארכיונים.
התכשיר יכול להיות מיושם במקומות בהם פעילים ילדים וחיות מחמד, בגינות בהם גדלים צמחי נוי או מאכל ומבוצעת בהם השקיה.
התכשיר מתנדף לסביבה ואף מהווה מצע לצמחיה.
מרחיק נחשים משלב טכנולוגיה ישראלית יחודית של חברת "BIO-PEL"  המאפשר יישום של שמנים אתריים טבעיים עם שחרור מושהה, שילוב השמנים האתריים ב"מרחיק נחשים" מתבסס על המלצות הרשות הלאומית האמריקאית לשירות הפיקוח על בריאות בעלי החיים והצומח.

הוראות שימוש: 
יש לפזר ברצועה ברוחב של כ-20 ס"מ סביב המבנה באופן רציף ואחיד.
כמות התכשיר מתאימה ליצירת רצועה באורך של כ15 מ'.
יש לתת דגש לכיסוי מיטבי במיוחד באיזורים התוחמים את הרצועה, בקרבת קירות וכניסות למתחמים.
גשם או השקיה אינם פוגעים ביעילות התכשיר.