top of page
מלכודת מכרסמים

מלכודת מכרסמים הומאנית (מלכודת קופסה)

59.00 ₪מחיר
כולל מע״מ

מלכודת חזקה, עמידה ומתקפלת
מלכודת זו מאפשרת לשחרר את המכרסם במקום אחר לאחר לכידתו.
אינה פוגעת ואינה מכאיבה למכרסם.

התקנה קלה ופשוטה!

מידות 100*330*100