top of page
מדורת גן +רשת צליה קוטר 50 ס"מ

מדורת גן +רשת צליה קוטר 50 ס"מ

380.00 ₪מחיר
כולל מע״מ

מדורת גן רב תכליתית - ענקית קוטר 50 ס"מ

לשימוש חיצוני בלבד . אפשרות לשימוש עם או בלי רשת לצליה .

יש לשים לב !

-פריט ייחודי זה נצבע בצבע שחור להגנה בעת ההובלה .

-צבע זה ייתקלף במהלך השימוש והברזל הטבעי יחשף

-הוצא את המכשיר מאריזתו והסר ממנו תוויות ומדבקות לפני תחילת השימוש בו .

אזהרות !

-לעולם אל תשאיר את המתקן כשהוא פעיל ובוער ללא השגחה .

-אין להשתמש באלכוהול ,נפט,בנזין או חומרים דומים להצתת האש

-יש לוודא כי המשטח עליו עומד המתקן עמיד בפני חום ואש.

-יש להיזהר מגיצים או גחלים שעשויים ליפול מהמתקן על המשטח .

-

יש להרחיק מילדי