top of page

GreenDekel  תקנון

כללי:

אתר greendekel.com (להלן "האתר") הינו אתר אינטרנט אשר מספק שירות מקוון, לצורך קבלת מידע ורכישה של מוצרים הנמכרים בחברה. המוצרים המוצגים באתר (להלן "השירותים") ניתנים לרכישה דרך האתר, בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתקנון זה.

האמור, בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, וכתוב בלשון זכר מטעי נוחות בלבד.

כל הרוכש שירותים באתר ו/או מקבל מידע באמצעות מאתר ו/או מבצע פעולה באתר (להלן "המשתמש") מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו ומהווה הסכם בין המשתמש לחברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב.

תנאי שימוש:

האתר מאפשר למשתמש שירותים שונים לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד

כל משתמש אשר  הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מעל גיל 18 ובבעלותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי רשאי לרכוש מוצרים/שירותים באמצעות האתר. אי עמידה בתנאים אלו לא תחייב פעולת הרכישה מצג החברה - greendekel.

הזמנתו של המשתמש לרכוש מוצרים/שירותים תתקבל בתנאי שכל התנאים הבאים מתקיימים:

1) קבלת אישור מחברת האשראי של המשתמש לביצוע העסקה. במידה וחברת האשראי לא אשרה את העסקה ההזמנה תחשב בטלה ומבוטלת. החברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה למשתמש ו/או מטעמו טענה ו/או  תביעה כנגד החברה בגין הביטול האמור.

2) המצאות במלאי של המוצרים/השירותים המבוקשים לרכישה. במקרה בו המוצר אזל מהמלאי תישלח  עדכון למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני שהוזן בזמנה ו/או באמצעות מספר הטלפון שהזין.

3) קליטה של העסקה במערכות של החברה. על מנת לספק את ההזמנה, ההזמנה צריכה להיקלט בצורה תקינה במערכות החברה, במידה ויהיו שיבושים בקליטה של ההזמנה, החברה תהיה רשאית לבטל את הסקה והמשתמש לא חויב בגין העסקה שבוטלה.

מדיניות שירותים ומחירים:

 

  • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. 

  • מגוון השירותים/מוצרים, המחירים (לרבות בגין הוצאות משלוח) ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  • מחירי המוצרים/שירותים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהזמנה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).

  • מדיניות ומחירי המשלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאים:  "משלוחים והחזרות" ו"אזורי חלוקה". האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים מהחברה.

  • במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר/מחיר המוצר, לא יחויב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

 

מדיניות ביטול רכישה והחזרת מוצרים:

זכותו של הרוכש  עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן,תשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ע"י הודעה  לחברה על רצונו לביטול העסקה. ההודעה על ביטול העסק תימסר למוקד הטלפוני של החברה (טלפון: 053-8282062) ותשלח במקביל בכתב באמצעות דואר אלקטרוני בקשה לביטול העסקה.

ההודעה צריכה לשלח לחברה בתוך 14 ימים  מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

לקוח אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לחברה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. לקוח אשר לא יודיע בזמן האמור, יחויב בדמי השילוח. 

במקרה בו הרוכש יבקש לבטל את העסקה לאחר שילוח  המוצר, הרוכש יישא בעלויות השילוח לחברה ללא פגיעה או נזק או קלקול מכל מין שהוא.

מדיוניות ביטול הזמנה כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.

מובהר כי ביטול ההזמנה האמור, יתבצע כנגד הצגת חשבונית/מספר הזמנה שקיבל הלקוח בעת ביצוע הרכישה. 

במידה והלקוח קיבל מוצר פגום או שחלה טעות וסופק לו מוצר שגוי, הוא יעדכן את החברה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר, החברה תספק ללקוח מוצר חדש ותקין ותאסוף ממנו את המוצר השגוי/פגום, או לחילופין החברה תבצע החזר כספי מלא/חלקי כנגד המוצר אם אינו זמין במלאי, לפי שקול דעתה, וזאת כשהטעות מקורה בחברה.

במידה והטעות מקורה בלקוח בעת ביצוע ההזמנה ועל כן הוא קיבל מוצר שגוי, האחריות תהא ללקוח בלבד והוא יישא בדמי המשלוח על מנת לבצע החלפת מוצר. במקרה כזה, לא תהיה ללקוח טענה כלשהיא כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

הגבלת אחריות:

החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש.התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראה המוצר במציאות.

החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסי-מחשב או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית באתר הנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של רוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר:

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים/מוצרים באמצעות האתר, נדרש הרוכש להזין במערכת את פרטיו האישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות העשויה להתרחש על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. כנגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים העלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה הפעולה באתר.

פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק בכדי להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.    

bottom of page